Alle Activiteiten

Op de NOT 2015 bruiste het van de activiteiten, lezingen en themapleinen. Helaas is de beurs voorbij en zijn de seminars, congressen en workshops niet meer bij te wonen. Tijdens de volgende editie in 2017 brengen we weer een nieuw inhoudelijk programma, ook handig gerangschikt per segment: het jonge Kind, PO, VO en MBO. 

In 2015 bestond het complete programma uit de volgende onderdelen: 

Seminars, congressen & workshops

» Seminar- & Congresprogramma 
» Onderwijsacademie
» Praktijktheater
» Leermiddelen op maat

Themapleinen & -straten

» Dyslexiestraat
» Startersplein
» Opleidingenplein
» Stichtingenplein
» Kinderboekenstraat
» Klas voor de toekomst
» Innovatie Awards
» Hoogbegaafdheidsplein
» Beweegplein

Routes

» Innovatieroutes 
» Leermiddelen op maat-route

Onderwijssymposia

Uitgeverij SWP en de NOT werken samen om jaarlijks relevante en praktijkgerichte symposia voor het onderwijs aan te bieden. Tijdens de NOT vond de aftrap plaats met twee symposia, gericht op het basisonderwijs:

‘Gedragsmanagement’ en ‘Ouders: partner of probleem?’.

Kijk voor meer informatie over de nog komende symposia op www.onderwijssymposia.nl