Alle Activiteiten

Op de NOT 2017 bruist het van de activiteiten, lezingen en themapleinen. Op deze pagina vindt u een overzicht van het uitgebreide programma.

Onderwijsacademie
Een terugkerend onderdeel van de NOT is het onafhankelijke congresprogramma, de Onderwijsacademie. De Onderwijsacademie voor PO, VO en MBO is in samenwerking met de Adviesraad en het Onderwijspanel: dit jaar met seminars over onder andere ‘Toenemende Werkdruk, ‘Onderzoekend Leren, ‘Sociaal Emotioneel Leren’ en ‘Duurzame en Gezonde Scholen’. Verder staan verschillende andere thema’s centraal tijdens de NOT 2017, waaronder ‘Het Jonge Lerarenplan’ en ‘ICT in het Onderwijs’. 

NIEUW is dit jaar de Onderwijsacademie voor kinderopvang in samenwerking met Het Kinderopvangfonds. Het Kinderopvangfonds stimuleert en faciliteert innovatieve en kwalitatieve kinderopvang, in de breedste zin van het woord, vanuit het perspectief van kind en ouder. Sardes, het onderzoeks- en adviesbureau in de educatieve sector en specialist op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding, heeft eveneens een grote rol in het congresprogramma voor kinderopvang.

Young Professional Programma   
In samenwerking met de LerarenKamer is er een apart inhoudelijk programma opgezet voor young professionals. Op vrijdag 27 januari staan de drie Onderwijsacademies van PO, VO en MBO geheel in het teken van leraren die net een aantal jaren in het onderwijs vak actief zijn. Leraren van het Jaar gaan in op knelpunten waar zij als starters tegenaan liepen. Zij bieden handvatten en geven praktische tips. 

Exposanten Workshops
Onder de namen theater groen, theater blauw, theater oranje en theater paars vindt u de commerciële presentatiesessies. Deze sessies worden door exposanten gegeven. Binnenkort wordt via deze website de invulling van het programma bekend gemaakt. Indien u verzekert wilt zijn van een plek, kunt u zich via de voorregistratie aanmelden voor een sessie. Vrije inloop is alleen mogelijk als er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn. 

Theater Blauw 
- Segment: Management, Advies en organisatie en Bouw, Facilitair en Inrichting
- Locatie: Croesezaal boven hal 8

Theater Groen

- Segment: Leermiddelen en Materialen en Management, Advies en Organisatie
- Locatie: Croesefoyer boven hal 8

Theater Oranje
 
- Segment: Leermiddelen en Materialen
- Locatie: Marijkezaal tussen hal 8 en 9

Theater Paars 
- Segment: Leren en Onderwijzen met ICT
- Locatie: Hal 11

Straten/pleinen 
Ook zijn er weer tientallen straten en pleinen ingericht die geheel in het teken van een specifiek onderwerp staan, zoals dyslexie, kinderboeken en opleidingen. Nieuw deze editie is het peuterplein in hal 10. 

Innovatie Award & Route
Innovatieve producten en diensten van exposanten zetten we in de schijnwerpers door de middel van de Innovatie Award en de innovatieroute. Er zijn 4 categorieën gedifferentieerd: KO, PO, VO en MBO. Per categorie worden 10 inzendingen genomineerd. Per categorie is er een winnaar en een route. De Innovatie Award & Route is een initiatief van Jaarbeurs waarbij een onafhankelijke vakjury de inzendingen van exposanten beoordeelt.

De jury wordt gevormd door de Leraren van het Jaar 2015:

  • Andrew Niemeijer - Jury Voorzitter Innovatie Award NOT, Docent Engels, Promovendus Literatuur, Vicevoorzitter LerarenKamer.
  • Wouter Siebers - Leraar van het Jaar 2015 PO, Groepsleerkracht en gedragsspecialist (M SEN)
  • Lonneke Thijs - Leraar van het Jaar 2015 SO, Leerkracht speciaal onderwijs (cluster 4) & SVIB-er
  • Rachel Baan - Leraar van het Jaar 2015 VO, Docent techniek-nask, informatiekunde (D&P) vmbo en Auteur / ontwikkelaar lesmateriaal techniek-nask en informatiekunde (D&P)
  • Diederick de Vries - Leraar van het Jaar 2015 MBO, Docent MBO bij het Drenthe College