VNU

Alle Activiteiten

Op de NOT bruist het van de activiteiten, lezingen en themapleinen. Je vindt ze al handig gerangschikt per segment: Het jonge KindPO, VO en MBO. Maar een totaaloverzicht voor diegenen die niet in één van die hokjes thuishoort willen we je niet onthouden. Op deze pagina´s vind je het complete overzicht van alles wat er te doen is, dus over de sectoren heen!

Seminars, congressen & workshops

» Seminar- & Congresprogramma
» Onderwijsacademie
» Praktijktheater
» Leermiddelen op maat

Themapleinen & -straten

» Dyslexiestraat
» Startersplein
» Opleidingenplein
» Stichtingenplein
» Kinderboekenstraat
» Klas voor de toekomst
» Innovatie Awards
» Hoogbegaafdheidsplein
» Beweegplein

Routes

» Innovatieroutes
» Leermiddelen op maat-route

Onderwijssymposia

Uitgeverij SWP en de NOT werken samen om jaarlijks relevante en praktijkgerichte symposia voor het onderwijs aan te bieden. Tijdens de NOT vindt de aftrap plaats met twee symposia, gericht op het basisonderwijs:

‘Gedragsmanagement’ en ‘Ouders: partner of probleem?’.

Kijk voor meer informatie op www.onderwijssymposia.nl