Vijf dagen inspiratie, de nieuwste
trends en ontwikkelingen.
Nu ook aandacht voor
‘Het jonge kind’. Mis het niet!

Educto introduceert veelzijdig platform voor online dyslexiebehandeling

Skribbel® is de naam van een geavanceerd en veelzijdig platform voor online dyslexiebehandeling. Het wordt op 24 januari tijdens de NOT 2017 gepresenteerd door hét Kindzorgcentrum Educto, een organisatie die kinderen en hun ouders helpt een oplossing te vinden bij leer- en ontwikkelingsproblemen.

Innovatief online platform
In de zorg is ‘blended care’ sterk in opkomst. Persoonlijke hulpverlening wordt hierbij gecombineerd met de beste verschillende tools die de cliënt online kan gebruiken. Ook bij de behandeling van dyslexie kan blended care worden toegepast.
De behandelvormen voor dyslexie worden eind februari 2017 uitgebreid met een innovatief online platform voor de behandeling van dyslexie, dat de naam Skribbel® heeft gekregen. Het is ontwikkeld door Educto’s onderzoekscentrum Educto Lab in samenwerking met professionals van Leestalent, het Educto-label voor vergoede dyslexiezorg. Er wordt gebruik gemaakt van het Jouw Omgeving platform. Jouw Omgeving is het behandelplatform binnen de jeugd GGZ voor innovatieve jeugdhulp.
Eind februari gaat Leestalent als eerste gebruiker werken met Skribbel® en starten de eerste kinderen binnen Skribbel®. Het programma sluit aan bij het taal- en leesonderwijs op de scholen. Bovendien kan met Skribbel® kostenefficiënter worden behandeld, wat een belangrijke wens is van gemeentes als verantwoordelijken voor de financiering van vergoede dyslexiezorg.

Oefenvormen en interactieve mogelijkheden
Skribbel® biedt kinderen een aantrekkelijke, speelse omgeving. Via een reis door een dierentuin worden leuke en stimulerende oefenvormen aangeboden zoals animaties en interactieve zoekplaten. Middels Skribbel® is de didactiek van de behandeling vastgelegd en ontstaat er meer ruimte voor de pedagogiek van de behandeling. Ouders en leerkrachten worden bij de behandeling betrokken met instructies en tips. Ook kunnen zij online met elkaar en de behandelaar communiceren en de voortgang volgen. Dit maakt Skribbel® een platform dat is ingericht voor álle betrokkenen rondom het kind.

Waarborgen dyslexiezorg in de toekomst
Bij de ontwikkeling van Skribbel® is gebruik gemaakt van feedback vanuit een breed veld. Dit heeft geresulteerd in een behandelplatform dat niet alleen tegemoetkomt aan de wensen van gebruikers en zorgverleners, maar ook aan die van onderwijs en gemeentes. Met Skribbel® wil Educto de online behandeling van dyslexie naar een hoger plan tillen, zodat dyslexiezorg ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Over hét Kindzorgcentrum Educto
Hét Kindzorgcentrum Educto staat ouders en kinderen bij met gedegen advies, begeleiding en evaluatie. Er wordt gezamenlijk uitgezocht wat de beste aanpak is voor de specifieke voor leer- en/of ontwikkelingsproblemen van een kind. Hét Kindzorgcentrum Educto heeft meerdere disciplines onder één dak en beschikt over kennis en expertise op de gebieden van dyslexie (Leestalent en Taallabyrint), logopedie (Taalreis), rekenproblemen en dyscalculie (Rekenlabyrint), meer- en hoogbegaafdheid (Kernlabyrint), en leren leren voor kinderen met een leerobstakel (Studieus). Het multidisciplinaire karakter van Educto maakt het mogelijk ook ondersteuning te bieden bij meervoudige leerproblemen. Dit alles onder de hoede van een zeer betrokken coördinator, die het directe en persoonlijke aanspreekpunt is.