Vijf dagen inspiratie, de nieuwste
trends en ontwikkelingen.
Nu ook aandacht voor
‘Het jonge kind’. Mis het niet!

ThiemeMeulenhoff start samenwerking met Learnbeat voor natuurkunde onderwijs

thiemeSamenwerking voorziet in groeiende behoefte van scholen aan oplossingen voor gepersonaliseerd leren. ThiemeMeulenhoff en Learnbeat zijn een pilot gestart waarbij scholen de lesmethode Impact van ThiemeMeulenhoff kunnen gebruiken in de digitale leeromgeving Learnbeat. Het gaat daarbij om alle theorie en oefenstof voor het vak natuurkunde voor de onderbouw havo en vwo. ThiemeMeulenhoff is de eerste grote uitgever die scholen in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid biedt om een van haar lesmethodes te gebruiken in de door de school gekozen leeromgeving.

Renate Boers, business manager voortgezet onderwijs ThiemeMeulenhoff: “Wij zijn deze pilot met Learnbeat gestart om samen met scholen te ontdekken hoe je een bestaande lesmethode zo goed mogelijk kunt aanbieden in de door de school gekozen leeromgeving. Net als Learnbeat geloven wij in de kracht van gepersonaliseerd leren. Wij bieden daar al een aantal jaren goede oplossingen voor met onze eigen leeromgevingen. Voor ons is het interessant om te zien welke voordelen docenten en leerlingen ervaren met de combinatie Impact-Learnbeat.”

Koen Strous, directeur Learnbeat: “Wij zijn blij met de samenwerking met ThiemeMeulenhoff omdat wij zo ons aanbod aan scholen op een goede manier kunnen verbreden. Voor het vak natuurkunde hadden wij al eigen lesstof voor het vmbo. De methode Impact van ThiemeMeulenhoff sluit hier goed op aan, omdat Impact dezelfde didactische uitgangspunten gebruikt.”