Andrew Niemeijer, jurylid NOT Innovatie Award 2019 - NOT 2019 - Jaarbeurs | Utrecht

Andrew Niemeijer (Jury Voorzitter Innovatie Award NOT)

Leraar Engels, Promovendus Literatuur, Vicevoorzitter LerarenKamer

Ik ben leraar Engels op een middelbare school, waar ik met groot plezier lesgeef aan Mavo 4 tot en met VWO 6. In mijn lessen benadruk ik iedere dag weer de waarde van literatuur, onder andere tijdens Fast Lane English, een versterkte taalstroom met cultuur als ankerpunt. Het programma werd overgenomen door diverse andere scholen, en mede door dit succes werd ik benoemd tot Leraar van het Jaar 2009. Sinds 2010 ben ik vicevoorzitter van de LerarenKamer, waarin alle Leraren van het Jaar zitting in nemen. Als zodanig bekleed ik diverse onderwijsadvies functies zoals het voorzitterschap van de Martinus Nijhof Scholieren vertaalprijs en natuurlijk als juryvoorzitter van de NOT Innovatieprijs. Bovendien houd ik jaarlijks diverse lezingen door het land; waaronder de TEDexAmsterdam, waarin ik op inspirerende wijze de cruciale rol van de leraar in het maatschappelijke, politieke en academische debat benadruk. Sinds 2011 ben ik verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als promovendus. Ik hoop eind 2018 mijn proefschrift te verdedigen getiteld ‘Bards and Bloggers of War,’ dat zich richt op het gebruik en effect van oorlogsliteratuur in het onderwijs.

Christa Rietberg (Leraar van het Jaar 2017 SO)

Lerares Gym

Ik ben Christa Rietberg en ben vakleerkracht bewegingsonderwijs. Met passie geef ik al 12 jaar gymles aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.Alle leerlingen moeten op hun eigen wijze, samen met andere plezier beleven in bewegen. In 2017 ben ik verkozen tot leraar SO van het jaar.Als jurylid zal ik vooral gaan letten op welke wijze de innovatie van invloed is op de leerling. Wordt door de innovatie het onderwijs voor de leerling beter, zodat zij beter kunnen ontwikkelen.

Tjeerd van den Elsen (Leraar van het Jaar 2017 PO)

Leraar groep 6

Ik geef les in groep 6 en ben innovatiecoach radio-educatie op Basisschool De Vijf Hoeven in Tilburg. Ik ben herintreder en had in mijn eerste jaren als leraar al een sterke passie voor radio. De Veronica Radioschool, Omroep Brabant en het uitstapje naar Efteling Kids Radio gaven mij nieuwe inzichten. Nu maak ik radio met kinderen met als doel hen gemotiveerder te laten leren en werken aan taaldoelen. De creatieve combinatie van de onderzoekende journalist in de échte wereld en het onderwijs zet kinderen in hun kracht en bewijst een aloud gezegde: ‘Al doende leert men.’ Kinderen en leraren creatief uitdagen is dé uitdaging van deze tijd. Hoe zet je elkaar gezond in beweging in een leven lang leren? Ik let op creatieve invalshoeken en toepasbare oplossingen voor het onderwijs die praktisch en gebruiksvriendelijk zijn en het onderwijs verbeteren.

Didy Pijpker (Leraar van het Jaar 2017 VO)

Lerares Nederlands

Al 33 jaar geef ik Nederlands aan vmbo-leerlingen en nog steeds vind ik het fantastisch werk. Op dit moment werk ik op het Eemsdelta college in Siddeburen. Tijdens mijn poëzie- en fictielessen wil ik leerlingen laten ervaren hoe mooi de taal is en door de vakoverstijgende taalprojecten laat ik ze ontdekken hoe belangrijk Nederlands. Bij alles wat ik doe en bedenk is mijn doel het zelfvertrouwen van leerlingen te vergroten, zodat ze al het mogelijke uit zichzelf kunnen halen.Bij de inzending voor Innovatie Award ga ik vooral letten op de toepasbaarheid. Dus is het product bruikbaar voor leerlingen van vmbo-basisniveau, maar ook voor leerlingen van vwo-niveau. En is het toepasbaar op bijvoorbeeld een plattelandschool in Oost-Groningen en op een school in de binnenstad van Rotterdam.

Conrad Berghoef (Leraar van het Jaar 2017 MBO)

Leraar Nederlands

Ik ben docent Nederlands bij ROC Friese Poort Drachten. Ik begon in 1996 als docent Burgerschap in het mbo, en heb sinds die tijd in meerdere opleidingen gewerkt: Zakelijke Dienstverlening, ICT, Media, Detailhandel, Techniek en Zorg. Toen ik net begon waren lesboeken nog steeds leidend. Inmiddels zijn de technieken veranderd en zijn veel methodes digitaal geworden, maar vaak doe ik nog dezelfde dingen als in 1996. Dat is ook logisch, als een lesmethode structuur en rust biedt zijn zowel docent als leerling erbij gebaat. Aan de andere kant mogen we ook wel eens uitgedaagd worden om het eens helemaal anders te doen. Ik zal daar ook vooral op letten: structuur en praktische toepasbaarheid in combinatie met originaliteit en creativiteit.