Artikel 8 december 2021

De vier Leraren van het Jaar 2021

De winaars van de Leraar van het Jaar Verkiezing 2021

Angela Esajas, Jasper van der Noordt, Ismail Aghzanay, Kirsten Cuppen

Op zaterdag 4 december, vanuit College de Brink in Laren, namen de vier winnaars van de verkiezing Leraar van het Jaar vanmiddag hun awards in ontvangst. Het bestuur van de Leraren van het Jaar, bestaande uit eerder verkozenen, is het gelukt om de verkiezing alsnog te organiseren. Gelukkig konden zij daarbij rekenen op de hulp van velen, waaronder de Jaarbeurs die de verkiezing zou hosten op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. Deze werd helaas vanwege corona geannuleerd. Ook andere organisaties, zoals CAOP, BID en vele vrijwilligers boden hun hulp aan, net als mensen van College De Brink. Deze keer dus geen zaal vol joelende leerlingen en supporters, maar op een geheel ingetogen, coronaproof wijze. De beoordeling door de verschillende vakjury’s, bestaande uit vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties in het onderwijs, vond online plaats. En de bekendmaking van de winnaars, opgeluisterd met de bijdrage van Peter Heerschop, was live vanuit Laren door iedereen te volgen.

De winnaars zijn…

PO: Angela Esajas, basisschool Driemaster in Almere

Angela ademt charisma. authenciteit en  enthousiasme. Zij schuwt het woord ‘resultaat’ niet en pakt haar rol om hiermee het verschil te maken. Zwakke scholen bestaan niet, is haar mening. En zelf de handen uit de mouwen steken op de plek waar je het meest nodig bent, is haar mantra. De vakjury presenteert vol vertrouwen deze nieuwe ambassadeur voor het basisonderwijs, Leraar van het Jaar PO is Angela Esajas.

SO: Jasper van der Noordt, het Brederocollege, Breda

Jasper begeleidt zijn leerlingen met liefde en respect. Als leraar zoekt hij ook de verbinding met het voortgezet onderwijs en de arbeidsmarkt. Hij heeft oog voor wat zijn leerlingen ook als mens nodig hebben. Daarom benoemt de vakjury Jasper van der Noordt als terechte Leraar van het Jaar voor SO.

VO: Ismail Aghzanay, Comenius Beroepsonderwijs, Capelle aan den IJssel

Ismail heeft de jury geraakt met zijn kwetsbaarheid. Hij vindt dat alles staat of valt met de dialoog, tussen leraar en leerling, waar positiviteit en kwetsbaarheid, een plaats hebben, want juist deze zorgen voor verbinding. Deze leraar vindt het belangrijk om kansen te creëren voor elke leerling en leraar. De vakjury heeft daarom gekozen voor Ismail Aghzanay als Leraar van het Jaar VO.

MBO: Kirsten Cuppen, ROC Tilburg, Tilburg

Kirsten kan het mbo echt een podium geven. Ze is trots op het mbo en laat dit aan iedereen weten. Ook heeft ze oor en oog voor haar studenten. Ze oordeelt niet direct, maar luistert eerst en stelt de juiste vragen. Kirsten geeft de student ruimte en probeert een band met hen aan te gaan. Ze gelooft in haar studenten en heeft als credo: ‘want als je echt kijkt zie je meer’. Unaniem benoemd door de vakjury is Kirsten Cuppen, als Leraar van het Jaar MBO.

Ambassadeurs

De titel Leraar van het Jaar wordt in vier categorieën uitgereikt: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De vier winnaars zijn een jaar lang het gezicht van de beroepsgroep en ambassadeur binnen hun sector. Dat betekent dat ze gedurende het jaar op verschillende momenten het onderwijsvak promoten en zich inzetten voor thema’s die de kwaliteit van de beroepsgroep raken. Zij worden vaak uitgenodigd aan talkshow tafels, zij participeren in onderwijsdebatten met collega’s, beleidsmakers, politici op radio en TV en leveren bijdragen in onderwijsvakbladen Zo zijn ze te gast bij de Big Improvement Day, een dag waarop traditiegetrouw positieve ontwikkelingen in onder meer het onderwijs worden belicht, en worden zij vaak als gastspreker uitgenodigd op allerlei onderwijsevents.

Voor alle 12 genomineerden geldt dat zij deze rol al bijna een jaar op zeer enthousiaste wijze invullen. De krul die de winnaars in ontvangst mochten nemen staat dan ook symbool voor de erkenning en waardering voor alle geweldige leraren van Nederland. Zij zijn onze onderwijshelden.

Sinds 1999 wordt de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. Inmiddels is de groep van 40 Leraren van het Jaar uitgegroeid tot de Stichting Leraren van het Jaar. Deze stichting wordt bestuurd door leraren en werkt zonder middelen van derden aan de realisatie van haar doel: ambassadeur zijn voor kwalitatief leraarschap en de promotie van deze professie die ten grondslag ligt aan alle andere professies.

 

De jury…

De jury bestaat uit leraren uit de verschillende sectoren en uit vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties in het onderwijs.  Daarbij kijkt de jury naar de kwaliteiten van de leraar, de (leer)loopbaan, de motivatie en de voordracht. Vervolgens komt de jury op basis van een interview tot een afweging waarbij zij ook meewegen in hoeverre de leraar anderen weet te inspireren.

De vakjuryleden van 2021 waren: 

Basisonderwijs:

voorzitter: Anouk Huijs
Sharon Martens, Voorzitter Lerarencollectief
Jaap Versfelt, Voorzitter Stichting leerKRACHT
Ursie Lambrechts, oud-kamerlid D66 en organisatie schoolleiders PO
Freddy Weima, Voorzitter PO-Raad
Jan Willem Hengelveld, Leraar-ambtenaar bij OCW
Petra van Haren, Voorzitter AVS

Speciaal onderwijs:

voorzitter: Chantal Goedertier
Danielle Woestenberg, Voorzitter CNVonderwijs
Alida Oppers, Inspecteur Generaal bij  Inspectie van het onderwijs
Patrick Banis, Directeur  CAOP
Geert Diever, namens de sectorraad GO (voor gespecialiseerd onderwijs)
Kete Kervezee, oud-hoofdinspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs/oud-voorzitter PO-Raad
Gerard Baars, Directeur NRO

Voortgezet onderwijs:

Voorzitter: Lucelle Deneer
Paul Rosenmöller, Voorzitter VO-raad
Jelmer Evers, Hoofdbestuurder AOb VO sector
Leezan van Wijk, Marnix gymnasium, oud voorzitter schoolleiders organisatie VO
Harm Tiggelaar, Voorzitter Platform VVVO
Jelle Kaldewaij, o.a oud-directeur NRO en oud- voorzitter Platform Vakinhoudelijke Verenigingen
Marco Snoek, Lector Leren en Innoveren HvA

Middelbaar beroepsonderwijs:

Voorzitter: Dirk Megens
Jilles Veenstra, Voorzitter FvOv
Joany Krijt, Voorzitter CVB MBO Utrecht en lid MBO-raad
Edith Hooge, voorzitter Onderwijsraad
Lisa Westerveld, kamerlid GroenLinks
Michel Rog, oud-kamerlid CDA en oud-voorzitter CNV onderwijs
Andries Knol, voorzitter BVMBO
Hans Schutte, voorzitter College van Bestuur ROC Mondriaan