Inzendingen NOT Innovatie Award 2021

Welke innovatie wint de Publieksprijs?
Stem op jouw favoriet!

Op dinsdag 30 november 2021 worden op de beursvloer van de NOT wederom de winnaars van de Innovatie Awards bekendgemaakt! Er worden twee Awards uitgereikt: een Juryprijs en Publieksprijs. Maar liefst 18 innovaties dingen mee!

Onder leiding van een onafhankelijke vakjury zijn inmiddels 5 innovaties genomineerd voor de Juryprijs.

Welke innovatie de Publieksprijs ontvangt? Dat kun jij mede bepalen!
Je kunt t/m 23 november 2021 jouw stem uitbrengen op de innovatie die jij het meest onderscheidend en beste vindt. Bekijk onderstaand alle 18 ingezonden innovaties, klik op de blauwe button en stem!

Stem op jouw favoriete innovatie

Innovatie: Scoop-i-doe

Made by: Fantasietheater Kaleidoscoop – Genomineerd voor Juryprijs

Met korte, grappige dramaspelletjes worden de reguliere schoolvakken ondersteund. Sommige spelletjes zijn bedoeld om informatie uit te leggen, andere om informatie beter te verankeren en soms zijn de spelletjes bedoeld kinderen te laten nadenken. Met deze vernieuwende werkwijze kan elk onderwerp leuk gemaakt worden. Terwijl er gewerkt wordt aan serieuze onderwerpen, leren de kinderen om zichzelf te presenteren, zich in te leven in anderen, voor zichzelf en anderen op te komen en wordt creatief denken gestimuleerd. De dramaspelletjes zijn gefilmd zodat de docent ze direct kan inzetten wanneer en op de manier dat het hem of haar uitkomt.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Plenda Applicatie

Made by: Plenda

Leerlingen worden overspoeld door activiteiten zoals huiswerk, social media, sport en nog veel meer. Alles bij elkaar een enorm eisenpakket waar ze tegenwoordig aan moeten voldoen. Tegelijkertijd willen scholen leerlingen optimaal klaarstomen voor de hedendaagse maatschappij. Plannen en organiseren zijn 21st century skills die in beide gevallen helpen. Plannen creëert rust & en geeft overzicht. Tegelijkertijd wordt een kernkwaliteit ontwikkeld waar leerlingen de rest van hun leven profijt van hebben. Met de Plenda Applicatie worden alle activiteiten genoteerd, het huiswerk in taken opgedeeld, ingepland en afgevinkt. Leerlingen komen zo in een effectievere en fijne studieflow en worden door succeservaringen blijvend gemotiveerd.

Ben je benieuwd hoe de Plenda applicatie eruitziet en werkt, bekijk dan de video.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Leerlingbespreking.nl

Made by: Leerlingbespreking.nl – Genomineerd voor Juryprijs

Leerlingbespreking.nl is een initiatief van docenten die de rapportvergadering en leerlingbespreking binnen scholen sneller en efficiënter laat verlopen. Iedere docent kent de nadelen van deze vergaderingen: het kost veel tijd, open deuren, niet iedereen is aanwezig, dezelfde docenten die de toon bepalen, enzovoort. Met behulp van een slimme tool ontvangen mentor en leerling binnen deze innovatieve aanpak 2x per jaar feedback van alle vakdocenten. Binnen de nieuwe leerlingmodule bekijkt de leerling vervolgens de feedback, maakt een plan van aanpak en presenteert dat op de ouderavond. Deze aanpak leidt tot minder vergaderingen, meer formatieve feedback en meer eigenaarschap bij de leerling.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Succes met rekenen!

Made by: Leerkans.com

Succes met Rekenen! is een compleet rekenpakket met overzichtelijke hulpmaterialen, uitgewerkt per leerdoel. De methodiek wordt ingezet om nieuwe leerdoelen aan te leren en/of hiaten weg te werken. Onze Rekenladders maken het rekenonderwijs visueel inzichtelijk. In de reguliere rekenmethodes ontbreken uitgebreide hulpkaarten, waarop stapsgewijs wordt uitgelegd hoe een som kan worden opgelost en de overdracht gebeurt grotendeels auditief. Succes met Rekenen! houdt rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen en legt via duidelijke stappen uit hoe iedere som kan worden opgelost. Succes met Rekenen! is inzetbaar naast reguliere schoolmethoden en is prima te combineren met bewegend leren.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Begrijpend lezen bij BASS

Made by: BASS Methode

Opleiding voor en uitvoering van de interventiemethode: BASS methode. De methode is voor jeugdhulp en remediëring van begrijpend lezen bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Een goede en doordachte interventie methode om als zorgprofessional tijdens ambulante begeleiding thuis of binnen een onderwijs-zorg-arrangement in te zetten. De zorgprofessional zal via een kortdurend zorgtraject en interventie zorgdragen dat het begrijpend lezen niet stagneert vanwege knelpunten die ontstaan vanuit autisme gerelateerde problematieken. Het wegnemen van deze knelpunten maakt de reguliere didactische lessen weer mogelijk. Het is dus jeugdzorg die naar het onderwijs gebracht wordt en zeer specifiek gericht is op het vak stagnerende begrijpend lezen. Onderwijs en zorg samen als maatwerk en dat geeft een frisse en vernieuwende aanpak die met veel succes praktisch inzetbaar is!

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Het Executieve Functies Spel

Made by: Leren Leren Schiedam

Het Executieve Functies Spel bestaat uit een spelbord, een dobbelsteen, pionnen, 55 opdrachtkaarten en vijf pas-kaarten. Per executieve functie zijn er vijf opdrachten. De opdrachten zijn zo geformuleerd dat ze aanzetten tot actie en dat de verschillende executieve vaardigheden door middel van uitbeelden, bespreken, tekenen, bevragen, spelen, bedenken en schrijven geoefend worden. Het spel kan zowel met een individuele leerling als in groepsverband worden gespeeld. De vernieuwende aspecten van het EF spel zijn de laagdrempeligheid, het uitgaan van de kracht van de leerling en het betrekken van de leerling bij zijn eigen leerproces. Het EF spel kan met alle andere producten van Leren Leren Schiedam samen gebruikt worden.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Het Bewegend Kind

Made by: Natuurlijk Bewegen

Het Bewegend Kind is een beweegmethodiek voor kinderdagverblijven en het primair onderwijs, die inspeelt op de huidige ontwikkeling van te weinig beweging door de jeugd. Wij streven erna om de jeugd ten minste vier dagen in de week, minimaal 20-30 minuten extra te laten bewegen. Er is een doorlopende leerlijn ontwikkeld om de motorische vaardigheden te verbeteren. In de gymles worden deze aangeleerd en tijdens de beweegmomenten in de buitenomgeving wordt dit herhaald middels spelvormen. De beweegmomenten worden geïntegreerd in het dag programma en er is tevens een module over Bewegend leren. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau bewegen!

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Breukosaurus Rex

Made by: Level 21 vzw – genomineerd voor Juryprijs

Het educatieve spel Breukosaurus Rex stelt de spelers in staat om op een leuke manier breukbeelden, breuken, kommagetallen en procenten in te oefenen. De verschillende kaartensets maken differentiatie heel eenvoudig. Ook jonge kinderen kunnen reeds oefenen op het maken van een geheel of het zoeken van twee gelijke delen. Speel je als volwassene samen met kinderen dan kan je spelregels opstellen per speler. Gegarandeerd spelplezier voor jong en oud! Dit innovatieve spel combineert bovendien het educatieve aspect met een pittig competitief en strategisch kantje. Het tijdloze thema dinosaurussen spreekt een brede doelgroep aan.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: KidsKootsKist

Made by: KidsKoots

De KidsKootsKist is een vernieuwend, breed inzetbare coachmethode in spelvorm! Geschikt om als interne begeleider, leerkracht, ouder in gesprek met kinderen en/of volwassenen te gaan. Deze kist bevat de leidraad om verrassende en diepgaande gesprekken op een speelse manier te voeren. De vragenkaartjes sturen naar oplossingsgericht denken. De oefeningen zorgen voor meer diepgang. De spelvorm is leuk, flexibel inzetbaar, verrassend en je kunt dit spel blijven spelen! In te zetten bij 1 op 1 coaching, kleine groepjes of de hele klas! Ideaal om gesprekken te voeren omtrent zelfbeeld, sociale omgeving, gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedrag en reflecteren op eigen handelen.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: EF-planagenda

Made by: Onderwijscentrum Opnij

Goed kunnen plannen, je emoties onder controle houden en reflecteren op je fouten. Er zijn heel wat vaardigheden nodig om goed te kunnen leren. Deze vaardigheden worden ook wel Executieve Functies genoemd. Vanuit Onderwijscentrum Opnij begeleiden wij al langere tijd leerlingen die hierop vastlopen op school. Door ons eigen ontwikkelde EF- methode helpen wij nu ook juist scholen (VO) om leerlingen deze vaardigheden aan te leren om succesvol te zijn op school. Want de onderwijspraktijk is de plek waar het moet gebeuren. Onze methode bestaat uit de EF planagenda, mentormethode “In topvorm met EF” en het handboek voor docenten “EF in de onderwijspraktijk.” Door het inzetten van deze methode wordt de autonomie van de leerling versterkt, worden handvatten aangereikt voor het ontwikkelen van de cruciale vaardigheden en leert de leerling om te leren.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Denktekenen

Made by: Filosovaardig – genomineerd voor Juryprijs

Wat is macht? Of vrijheid, je ziel, de tijd? Een simpel antwoord is op zulke vragen makkelijk te geven. Je kijkt gewoon in het woordenboek. Toch wil je kinderen meer leren dan een definitie, want het zijn begrippen waar iedereen anders over denkt. Het filosofische denkspel Denktekenen helpt kinderen om hun eigen antwoorden te vinden. Door kinderen te laten tekenen zet je ze op een andere manier aan het denken. Want als je tekent, werken de rationele linker- en de creatieve rechterhersenhelft samen. Bovendien geeft tekenen rust om eerst zelf na te denken. Na het tekenen kun je samen filosoferen.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: MijnLeerlijn

Made by: sCoolSuite

MijnLeerlijn is niet in 100 woorden te beschrijven. De kern bestaat uit de leerdoelen en leerlijnen. Daarnaast is er een portfolio, een centrale plek voor stappenplannen en instructies, inzicht in de zorg- en hulpbehoefte van leerlingen, groepsplannen en leerlingoverzichten, leerlijnen op referentie- of uitstroomniveau, lesrooster generator, digitale klassenmap, verschillende messengers. MijnLeerlijn werkt dagelijks op het scherm van de leerkracht en zorgt voor inzicht en eigenaarschap bij leerkracht en leerling. Dit maakt je onderwijstijd voor iedere leerling effectiever. Organiseer met MijnLeerlijn het onderwijs dat het beste is voor jouw leerlingen, passend is bij je huidige materialen en past bij je visie.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: De Schoolpleinvergroeners

Made by: De Schoolpleinvergroeners – genomineerd voor Juryprijs

De Schoolpleinvergroeners maken de grijze buitenruimte van basisscholen inspirerend en uitdagend groen. Als onafhankelijke partij staan wij naast de school. Als partner kijken we naar de unieke situatie, pedagogiek en didactiek van de school en maken zo een plein dat een verlengstuk wordt van de klas. Buiten spelen wordt buiten leren. Door het gebruik van duurzame materialen zijn onze pleinen niet alleen letterlijk groen, maar ook figuurlijk. Samen werken we aan een schoolplein dat ook na oplevering financieel en praktisch houdbaar blijft en aansluit bij de unieke behoefte van de school.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Leerlijn Executieve Functies PO

Made by: Wegwijs Counselling & Coaching

De Leerlijn Executieve Functies (‘LEF’) is ontwikkeld voor het (speciaal-)basisonderwijs, groepen 1 tot en met 8. Deze leerlijn is bedoeld om leerlingen te leren efficiënt, sociaal en doelgericht te leren handelen. De handleiding voorziet in verschillende adviezen voor gebruik van het bijgeleverde materiaal (doelenkaarten en rapportbeoordelingen) en in handelingsadviezen voor in de klas en voor thuis. Zo kan de koppeling tussen school en thuis gemakkelijk worden gemaakt.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Quiboba leer je talen

Made by: Quiboba

Een vreemde taal leren is niet voor iedereen eenvoudig. Het vraagt om herhaling en veel oefenen. Afwisseling in leren zorgt voor een betere opname van de kennis. De Quiboba taalspellen zijn ontwikkeld om deze afwisseling te creëren. Horen, zien, spreken en schrijven, het kan allemaal en ook nog eens op je eigen tempo en in je eigen tijd. Het “Quiboba leer je talen spel” is speciaal ontwikkeld met vertalers en native speakers om tieners op een leuke en vrolijke manier de vreemde talen te leren. Het spel bevat woordkaarten en wordt ondersteund met digitaal oefenmateriaal en een podcast met de juiste uitspraak.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: VOLG: breng vaardigheden in beeld

 

Made by: PONTE Expertisecentrum Hoogbegaafdheid

Bewust zijn van je eigen doelen, eigenaarschap nemen over je eigen leerproces en duidelijk in kaart brengen waar je staat en waar je heen wilt. Met VOLG (Volg Ontwikkeling Leerling Gericht) breng je de vaardigheden van een leerling in beeld. Met behulp van rubrics kan het ontwikkelingsniveau duidelijk worden bepaald. Iedereen die betrokken is bij de leerling: de leerling zelf, de leerkracht(en), zijn ouder(s) en eventuele externe begeleiders, brengen de sterke en ontwikkelpunten in beeld. Dat is de basis voor een effectief ontwikkelgesprek. Inclusief kindplan, begeleidingsadviezen en werkvormen voor in de klas.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: Purified Fresh Air SystemTM

 

Made by: Air@Work

Het Air@Work Purified Fresh Air System is een duurzaam en efficiënt ventilatiesysteem. Het zorgt voor verse luchttoevoer welke wordt gefilterd op fijnstof, virussen en bacteriën.
In de tegenstroom warmtewisselaar wordt deze lucht in de winter met hoog rendement opgewarmd en in de zomer door de geïntegreerde indirecte adiabatische koel module gekoeld.
Door het unieke ASPRA-filtersysteem met een uitzonderlijk lage drukval, de verdampingskracht van water en toepassing van EC-ventilatoren is het Purified Fresh Air System zeer energie efficiënt en duurzaam.
Het Purified Fresh Air System zorgt hiermee voor 100% schone comfortabele ventilatie lucht voor een gezonde leer en leefomgeving in de klaslokalen.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >

Innovatie: de Super Chill App

 

Made by: Super Chill

Hoge werkdruk in de klaslokalen van onze basisscholen zorgt voor een groeiend aantal stress gerelateerde klachten bij zowel kinderen als hun leerkrachten. De Super Chill App is speciaal ontwikkeld voor leerkrachten om het gevoel van werkdruk te verlichten. Met avontuurlijke, op yoga en mindfulness gebaseerde oefeningen, die je op elk moment van de lesdag kan gebruiken. Makkelijk aan te sluiten op ieder digiboard. Verbetert concentratie, verlaagt stress, geeft energie of juist ontspanning… net wat jij en/ of je klas nodig heeft. De App is gemaakt met en voor leerkrachten, sluit naadloos aan op het dagelijkse ritme en kost geen extra tijd.

Is dit jouw favoriete innovatie? Stem hier >