Leraar van het Jaar

Leraren in Nederland erkennen, waarderen en positief aanmoedigen, dat doet De Leraar van het Jaar verkiezing. Sinds de eerste Leraar van het Jaar binnen het voortgezet onderwijs in 1999 de trofee ontving van de Minister van Onderwijs, volgden vele Leraren van het Jaar uit verschillende sectoren. Allemaal mochten zij zich een jaar lang ambassadeur van het onderwijs noemen. En met gepaste trots starten we dit jaar de 21e editie van de Leraar van het Jaar verkiezing.

De genomineerden voor ‘Leraar van het jaar 2021’ zijn...

Primair Onderwijs

 • Angela Esajas – Driemaster
 • Cherelle Bouwen – Openbare Basisschool Max Velthuijs
 • Linda Mansveld – CBS De Brug

Speciaal Onderwijs

 • Jasper van der Noordt – Het Brederocollege
 • Ron Bouquet – Het Brederocollege
 • Wouter den Engelsman – Visio Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

 • Ismail Aghzanay – Comenius Beroepsonderwijs
 • Roy Helmerhorst – Anna van Rijn College
 • Valerie Ungerer – A.Roland Holst College

Middelbaar Beroepsonderwijs

 • Kirsten Cuppen – ROC Tilburg
 • Suzanne Langelaan – ROC Kop van Noord-Holland

Tijdens een speciale online bijeenkomst op 19 januari jl. zijn per sector bovenstaande 3 genomineerden bekend gemaakt! Zij treden in 2021 op als ambassadeur.

Op 19 mei presenteren alle genomineerden zich op de Big Improvement Day.
Op 4 december, tijdens de finale op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), volgt de ontknoping wie zich in zijn/haar sector ‘Leraar van het Jaar 2021’ mag noemen.

Ambassadeur van het onderwijs

Een Leraar van het Jaar is ambassadeur van het onderwijs voor zijn of haar sector. Hij of zij treedt op als representant van de beroepsgroep leraren, waar het gaat om beroepskwaliteit, beroepstrots en beroepseer. Het ambassadeurschap wordt bij de volgende verkiezing weer doorgegeven aan de opvolgende Leraar van het Jaar.    

Selectieproces

Leraren worden genomineerd voor vier sectoren, Leraar van het jaar PO 2021, Leraar van het jaar VO 2021, Leraar van het jaar MBO 2021 en Leraar van het jaar SO 2021. Per categorie kiest een jury tien genomineerden uit alle aanmeldingen. Een selecte beroepsjury brengt dit aantal terug naar drie genomineerden per categorie. Op de verkiezingsdag kiest de vakjury per categorie de uiteindelijke winnaar verkiezen. De vakjury bestaat naast de zittende Leraar van het Jaar uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, de lerarenopleidingen, het wetenschapsveld, aanpalende beroepsgroepen, politici en eventueel andere ter zake deskundigen.

Van, voor en door leraren

De verkiezing wordt objectief, zonder winstoogmerk en onafhankelijk georganiseerd door de groep Leraren van het Jaar in samenwerking met de Jaarbeurs. De Leraar van het Jaar verkiezing is het feest van het gehele onderwijs, georganiseerd voor en door leraren. Elke dag staan er duizenden leraren met volle overgave voor de klas omdat zij geloven dat alle leerlingen het beste onderwijs verdienen. Met de verkiezing willen wij het vakmanschap en de passie van leraren voor het onderwijs zichtbaar maken en zo de leraren van Nederland een welverdiend podium geven.

De Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) is verplaatst van januari naar 30 november t/m 4 december 2021. Ook de Verkiezing Leraar van het Jaar is verschoven naar eind 2021. De winnende leerkrachten worden op 4 december 2021 op de NOT bekend gemaakt!