12 maart 2021

32 miljoen euro voor zes innovatieonderzoeken

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt 22 miljoen euro beschikbaar aan zes onderzoeksconsortia die zich richten op technologische innovatie. Zelf leggen de partijen nog eens tien miljoen euro bij. Een van de studies betreft de inzet van licht voor draadloze breedbandverbindingen.

De miljoenen komen uit Perspectief, een NWO-programma dat de wetenschap uitdaagt om samen met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nieuwe onderzoeken met economische en maatschappelijke impact op te zetten. Het programma richt zich op de zogeheten sleuteltechnologieën, de vijftig tech-onderwerpen waarin Nederland volgens de Tweede Kamer uitblinkt.

Het is volgens NWO gebruikelijk om in consortia samen te werken aan dit technologieonderzoek. ‘Alle spelers die nodig zijn voor bruikbare oplossingen in de praktijk, nemen deel.’ De samenwerkingsverbanden bestaan uit bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. In totaal zijn 138 organisaties betrokken. De zes programma’s zijn divers in onderwerp en reiken verder dan de inzet van ict (zie kader).

Lees het volledige artikel op computable.nl