30 april 2021

Eerste stap naar regels rondom proctoring

Studenten, onderwijsinstellingen en aanbieder houden rondetafelgesprek

Er heerst onder studenten veel onduidelijkheid over proctoring, ofwel surveillance-software voor het online afnemen van examens. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy, hoe werkt proctoring precies en hoe kunnen studenten bezwaar maken tegen fraudedetectie van dat systeem? Samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs en de ict, waaronder proctoringaanbieder ProctorExam, wordt gewerkt aan kaders voor de inzet van die software.

Dat is de uitkomst van een digitaal rondetafelgesprek met onder meer de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Lyle Muns, de oprichter van de Nederlandse proctoring-aanbieder ProctorExam, Daniel Haven, en vertegenwoordigers uit het onderwijs en de ict.

Nu door de coronamaatregelen onderwijs op afstand in een stroomversnelling is geraakt, maken steeds meer onderwijsinstellingen gebruik van proctoring. Maar volgens de betrokken partijen ontbreekt het aan duidelijke regels.

LSVb-voorzitter Muns vertelt dat de meeste klachten van studenten over privacy gaan. ‘Er worden beelden opgenomen van studenten, vaak in hun eigen huis, wat gebeurt er met die beelden? Als student moet je de ‘terms and conditions’ accepteren, maar dan weet je nog niks over hoe beelden worden opgeslagen.’ Ook is vaak onduidelijk wat de spelregels zijn en hoe de software werkt. Muns: ‘Wat valt er precies onder frauderend gedrag? Wat als er tijdens het examen op de achtergrond gesproken wordt door iemand die de kamer binnenloopt? Of als je even uit het raam kijkt? Wordt dat dan als spieken gezien?

Lees het volledige artikel op computable.nl