22 februari 2021

En dáár is de volgende kraal voor Exxellence: Pronexus

Lokale-overheidsautomatiseerder Exxellence Groep rijgt met steun van investeerder Main Capital de ene na de andere overname aaneen. Nu is Pronexus, leverancier van software voor gemeentelijke onderwijstaken, overgenomen. Het is de derde achtereenvolgende maand dat het softwaregroep uit Hengelo een acquisitie aankondigt.

Met de software van Pronexus kunnen gemeenten vier onderwijstaken efficiënter uitvoeren: leerplicht, voortijdig schoolverlaten, onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. Om het gemeentelijk beleid te ondersteunen rekent Pronexus ook demografische ontwikkelingen door en stelt het bevolkings- en leerlingenprognoses op.

Tot de klanten van Pronexus horen zo’n driehonderd grote en kleine gemeenten, samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen. Voorbeelden van klanten zijn gemeente Den Haag, Rotterdam en de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid.

Lees het volledige artikel op computable.nl