16 maart 2021

Groningen investeert in digitale vaardigheden

Groningen wil in 2025 de meest 'digitaal geletterde' stad en provincie van Nederland worden. Op alle niveaus moeten de digitale vaardigheden van de inwoners van Groningen omhoog. Voorkomen moet worden dat op dit gebied een tweedeling ontstaat.

Om die ambitie waar te maken wordt de Digitale Academie Noord-Nederland opgericht. De Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort, Rijksuniversiteit Groningen en Biblionet Groningen gaan daarin samenwerken.  

Het opleidingsaanbod op het gebied van digitale vaardigheden is momenteel erg gefragmenteerd. Voor verschillende doelgroepen is het lastig hier wegwijs uit te worden. Daarom worden bestaande opleidingen en het aanbod van bibliotheken in de regio samengebracht. De Digitale Academie wordt een online platform waar alle digitaliseringsopleidingen, die in Noord-Nederland worden aangeboden zichtbaar zijn. Daarnaast kunnen deze opleidingen laagdrempelig worden gevonden en gevolgd.  

Lees het volledige artikel op computable.nl