21 december 2020

Kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor thuisonderwijs

Het kabinet trekt nog eens vijftien miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Met het geld kunnen zo’n zestigduizend leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld.

Schoolbesturen kunnen vanaf dinsdag 22 december tot en met vrijdag 15 januari een aanvraag voor computerapparatuur indienen bij Sivon, de ict-coöperatie van schoolbesturen. Besturen die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, kunnen dit dan alsnog doen. Uitgangspunt blijft wel dat eerst scholen en gemeenten zelf kijken hoe ze leerlingen kunnen ondersteunen en dat Sivon waar nodig bijspringt. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.

Eerder al trok het kabinet al 9,3 miljoen euro uit voor apparatuur. Daarvan werden ruim vijftienduizend leerlingen geholpen. Van een deel van dat geld worden momenteel ook nog extra apparaten aangeschaft.

Lees het volledige artikel op computable.nl