29 oktober 2021

Nationaal Onderwijslab krijgt 80 miljoen voor ai op school

Voor toepassing van artificial intelligence (ai) in het onderwijs komt tachtig miljoen euro beschikbaar. Het Nationaal Groeifonds kent dat bedrag definitief toe om een zogenoemd Nationaal Onderwijslab op te zetten. Kunstmatige intelligentie kan een rol spelen bij bijvoorbeeld onderwijs op maat, leesvaardigheid en digitale kennis van scholieren.

Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan in het Nationaal Onderwijslab gezamenlijk werken aan ai. Deze publieke innovatie moet leiden tot een gerichte en verantwoordelijke inzet van ai-technologie in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarbij blijft de leraar centraal staan. Samenwerking helpt ook de regie te houden op ethische aspecten zoals toegang tot data en privacy. Tevens krijgen jonge bedrijven zo kansen hierin een rol te gaan spelen.

Het Nationaal Onderwijslab voldoet in een leemte. De Nederlandse investeringen in ai en digitale innovatie blijven bij het onderwijs internationaal gezien achter. Bovendien ontbreekt hier nog een goed ontwikkelde publieke onderzoeksinfrastructuur waarvan scholen gebruik kunnen maken.  

Lees het volledige artikel op computable.nl