21 april 2021

NWO maakt data beter vindbaar met unieke nummers

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gaat wetenschappelijke data en publicaties beter vindbaar maken. Daartoe gaat de nationale wetenschapsfinancier ‘Persistent Identifiers’ (PID's) invoeren. Deze unieke nummers verwijzen naar digitale objecten. Zo zijn er PID's voor publicaties en datasets, personen, instellingen en bijvoorbeeld gesubsidieerde projecten.

In samenwerking met Surf, de ict-coöperatie van onderwijs en onderzoek, is hiervoor een strategie opgesteld. De invoering gaat stapsgewijs. Behalve tot beter inzicht leiden de PID’s ook tot tijdsbesparing voor onderzoekers. Ze helpen de administratieve lastendruk te verminderen.

Deze identifiers vormen een essentieel onderdeel van het wetenschappelijk communicatiesysteem. De NWO beschouwt hen als een randvoorwaarde voor open science en Fair-data. Onder het laatste worden principes verstaan om data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken. Eenmaal ingevoerde informatie kan in de NWO-systemen worden hergebruikt. Onderzoekers hoeven die niet steeds opnieuw in te voeren.

NWO hoopt ook dat het gebruik van PID’s zal helpen een nog beter beeld te krijgen van de impact die het door haar gefinancierde onderzoek heeft. Met PID’s is het namelijk mogelijk om uitkomsten van onderzoek ondubbelzinnig te linken aan aanvragers, gesubsidieerde projecten en financiers. 

Lees het volledige artikel op computable.nl