20 februari 2020

Opleiden via een digitale marketplace

Maatwerk is van groot belang

Onlangs gehoord in de trein: twee jonge studenten die het nut van een bepaald vak binnen hun opleiding betwijfelen. 'Tja, we moeten er doorheen, anders halen we de punten voor het bindend studieadvies niet.'

Veel traditionele onderwijsinstellingen hanteren, enigszins gechargeerd gesteld, nog steeds een standaard curriculum in een vastgesteld traject tussen eerste lesdag en het einddiploma. Deels is dat historisch gegroeid: één leraar staat voor een grote groep leerlingen die weliswaar allemaal van elkaar verschillen in niveau en persoonlijke interesse, maar in veel gevallen toch hetzelfde boek in hun handen hebben.

Helaas geldt dat ook voor veel trainingen en cursussen die werknemers kunnen, mogen of moeten volgen om voldoende kennis te hebben voor het uitvoeren van hun werk. Dit, terwijl ze vaak al de nodige individuele kennis en ervaring meenemen. Maatwerk is daarom van groot belang om het rendement van de training te optimaliseren. Een goed digitaal leermanagement systeem (lms) maakt dit mogelijk

Lees het volledige artikel op computable.nl