7 maart 2022

Rijk stuurt 280.000 ambtenaren op i-cursus

‘Informatisering kampt met ouderwets imago, onvoldoende mensen en eenzijdige aanpak’

De rijksoverheid en aangesloten organisaties hebben maart uitgeroepen tot Maand van de Digitale Fitheid. 280.000 ambtenaren moeten in die periode tenminste één uur werken aan het verbeteren van hun digitale vaardigheden. Die bijscholing is keihard nodig, stellen betrokkenen.

Op 1 mei treedt de Wet open overheid (Woo) in werking. Die wet verplicht de rijksoverheid om actief en transparant informatie te delen. Nu wordt informatie vaak pas op verzoek gedeeld, zoals bij de huidige Wet openbaarheid bestuur (Wob) gebruikelijk is. De Woo moet dat veranderen.

Om rijksambtenaren klaar te stomen voor die nieuwe situatie zijn verschillende initiatieven gestart. De komende vijf jaar is de maand maart uitgeroepen tot Maand van de Digitale Fitheid en onder de ietwat eufemistische naam #LekkerOpOrde worden rijksambtenaren gestimuleerd zich bij te scholen. Er liggen e-cursussen, digitale kaartensets of toolkits klaar om hen te helpen bij de informatiehuishouding in tijden van snelle digitale veranderingen.

Het project is 1 maart ‘afgetrapt’ in Utrecht, maar er is weinig reden tot feest. De informatiehuishouding binnen de rijksoverheid is namelijk een behoorlijke puinhoop, met de problemen in de toeslagenaffaire als wreed dieptepunt van een falende informatiehuishouding. Tot en met 2026 is 787 miljoen euro beschikbaar gesteld om de boel vlot te trekken.

Lees het volledige artikel op computable.nl