1 december 2021

Weekendschool pakt digibetisme aan

De Stichting IMC Weekendschool gaat het digibetisme terugdringen. Daartoe wordt het programma uitgebreid om leerlingen uit achterstandswijken meer digitaal geletterd te maken. Het streven is de komende jaren door te groeien van veertig naar honderd locaties, met een jaarlijks bereik van vijfduiziend leerlingen.

Het ING Nederland fonds steekt de komende drie jaar per jaar twee ton in de Weekendschool, waardoor dit programma kan worden opgeschaald. Deze stimulans is hard nodig want nog altijd ontbreekt het bij een grote groep mensen in Nederland aan digitale vaardigheden. Vooral bij scholen met veel achterstandsleerlingen blijkt die urgentie hoog. Uit de Monitor Digitale Geletterdheid volgt dat scholen met 75 procent of meer achterstandsleerlingen in het primair onderwijs gemiddeld een 5,1 scoren voor digitale geletterdheid.

Hoewel de digitalisering van de maatschappij verder toeneemt, is er nog een grote groep mensen in Nederland met onvoldoende digitale vaardigheden. Vooral bij scholen met veel achterstandsleerlingen is die urgentie hoog. 

Lees het volledige artikel op computable.nl