Artikel 21 oktober 2021

Aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling na thuisonderwijs

Het afgelopen anderhalf jaar zullen leerlingen van de basisschool niet snel vergeten. Door het thuisonderwijs zagen zij hun klasgenoten weinig tot niet. Nu de scholen weer open zijn, is het belangrijk om naast de leeropbrengsten ook aandacht te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkeling en een fijne groep.

Praten over gevoelens in de klas
De Kindertelefoon liet afgelopen januari weten dat kinderen ten opzichte van de eerste lockdown 21% vaker belden over emotionele problemen en eenzaamheid. Veel kinderen hebben de behoefte om over hun ervaringen en gevoelens te praten. Zo ook bij KiVa-school de Reuzepas in Geleen. Leerkrachten op de school maken gebruik van de groepsgesprekken van KiVa om te praten over hoe de kinderen zich voelen en hoe de sfeer in de groep is. Dit zorgde ervoor dat de leerlingen durfden te praten over hun problemen en ze zichtbaar opgelucht waren.

Positieve groepsvorming
Bij de start van elk schooljaar en óók na elke vakantie komt de groepsvorming weer op gang.
De kinderen hebben veel om over bij te praten en moeten elkaar deels opnieuw leren kennen. Net als in de samenleving zijn er leerlingen in de groep met verschillende meningen. Hoe zorg je er als leerkracht voor dat je een fijne groep creëert waarin verschillende meningen naast elkaar mogen bestaan? “KiVa leert kinderen dat iedereen uniek is en daar ook verschillende meningen bij horen. Maar ook met verschillende meningen kan je samen een fijne groep zijn waarin je begrip en respect hebt voor elkaar. De kinderen leren samenleven met empathie en zorgen zo voor een betere wereld”, vertelt KiVa-trainer Janny Bolink.

Wetenschappelijk bewezen effectief
KiVa is één van de weinige programma’s die wetenschappelijk bewezen effectief is. Cijfers laten zien dat wanneer een school werkt met KiVa het welbevinden stijgt en het aantal slachtoffers van pesten afneemt met maar liefst 80%. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Het programma
Met KiVa behandel je tien verschillende thema’s binnen een schooljaar. Onderwerpen die centraal staan zijn: respect, gevoelens, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, vriendschap, samenwerken, omgaan met verschillen en elkaar helpen. Binnen de thema’s werk je vanuit doelen. Per doel zijn er verschillende soorten werkvormen waaruit je als leerkracht zelf een keuze kan maken.

NPO-gelden
KiVa is te vinden in de menukaart met effectieve interventies, hierdoor kunnen de NPO-gelden ingezet worden voor de implementatie van KiVa op jouw school. Leg jij dit schooljaar ook de focus op sociale veiligheid en een fijn schoolklimaat? Vraag dan een gratis informatiepakket of voorlichting aan via www.kivaschool.nl