15 april 2022

560 miljoen voor digitalisering mbo, hbo en wo

Publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland krijgen 560 miljoen euro voor de digitalisering van het onderwijs. Met het geld, beschikbaar gesteld door het Nationaal Groeifonds, verwachten de instellingen een systeemtransformatie in het onderwijs te bereiken, waardoor het beter aansluit op de veranderende samenleving en opleidingsbehoefte.

113 onderwijsinstellingen hadden gezamenlijk een beroep gedaan op het Nationaal Groeifonds. Dit is een investeringsfonds waarmee de rijksoverheid samen met publieke initiatiefnemers investeert in projecten die zorgen voor duurzame economische groei op lange termijn. In totaal is twintig miljard euro beschikbaar, waarvan gisteren vijf miljard werd toegekend. Naast de onderwijsdigitalisering, gaat ook geld naar 27 andere initiatieven, zoals groenewaterstofprojecten en kankeronderzoek.

De samenwerking tussen de onderwijsinstellingen verloopt via het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs. Dit heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid ervan te vergroten en de digitale vaardigheden van docenten en studenten te verbeteren. Het totale budget van het programma bedraagt 603 miljoen euro. Daarvan is 40 miljoen in natura afkomstig van de onderwijsinstellingen, 3 miljoen van het bedrijfsleven en dus 560 miljoen euro van het Nationaal Groeifonds. Van de bijdrage uit dit fonds is 420 miljoen voorwaardelijk toegekend.

Lees het volledige artikel op computable.nl