26 februari 2021

AI-hub Brightlands van start in Heerlen

Instroom van nieuw talent is belangrijke doelstelling

Limburg geeft als regio vol gas op gebied van kunstmatige intelligentie (ai). Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die werken aan ai en data science, bundelen hun krachten in de zogeheten 'AI-hub Brightlands'.

AI-hub Brightlands is in Heerlen van start gegaan. Kern daarvan is de in 2016 geopende Brightlands Smart Services Campus. Bestaande samenwerkingsverbanden worden verder uitgebouwd.

Het is de bedoeling dat de hub een uithangbord en een gezamenlijk aanspreekpunt vormt, als onderdeel van het nationale netwerk van de Nederlandse AI Coalitie.

Belangrijk voor de alliantie is de instroom van nieuw talent. Alleen al aan de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht volgen zo’n duizend studenten vakken zoals machine learning, imaging en cognitieve robotica. Ook de ai-opleidingen van Zuyd Hogeschool zorgen voor aanwas.

Lees het volledige artikel op computable.nl