17 januari 2022

Duurzaamheid moet agenda van elk bedrijf bepalen

De Klimaatconferentie van Glasgow 2021 geldt als de nieuwe kruising voor het bedrijfsleven. Tijdens deze bijeenkomst is vastgesteld hoe we duurzaamheid moeten integreren in onze werkwijzen, producten en contacten met relevante stakeholders.

Het is 35 jaar geleden dat het Brundtland-rapport de term ‘duurzame ontwikkeling’ voor het eerst opperde. Sindsdien is het onderdeel geworden van ons dagelijks taalgebruik en zijn vooruitstrevende bedrijven druk bezig met verduurzaming. 

Het Brundtland-rapport, uitgebracht in 1987, verwees naar de voormalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland, die op dat moment voorzitter was van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling. Het rapport toonde aan dat langetermijnoplossingen voor duurzame ontwikkeling alleen kunnen worden bereikt door sociale, economische, culturele en milieukwesties op mondiale schaal samen te brengen. Vanaf dat moment kon het bedrijfsleven zijn rol ten aanzien van duurzaamheid nooit meer ontkennen.  

Het lijkt nu onvoorstelbaar dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) pas in 1995 werd opgericht. Net als het Brundtland-rapport maakt deze organisatie duidelijk dat het bedrijfsleven nauw verbonden is met het milieu. En alsof dat nog niet genoeg was, werden in 1999 de Dow Jones Sustainability Indexes gelanceerd. Deze stellen ethische beleggers in staat bedrijven te steunen die zich houden aan de principes van duurzame ontwikkeling.

Lees het volledige artikel op computable.nl