24 februari 2022

Nederlanders onderschatten hun digitale vaardigheid

Economie lijdt onder gebrek aan ict-geschoolden

Digitale vaardigheden zijn broodnodig om in onze maatschappij te kunnen overleven. Inmiddels lijdt de economie onder het gebrek aan digitaal geschoolden; in 2020 bleven 83.000 vacatures onvervuld. Nederland kent veel initiatieven op het gebied van scholing en financiering voor het vergroten van de digitale kennis. Meer en gecoördineerde samenwerking tussen alle betrokkenen moet leiden tot aanzienlijke schaalvergroting

Ondanks de schaarste aan gekwalificeerde digitale professionals oordeelt een meerderheid van de Nederlanders (92 procent) positief over hun digitale bekwaamheid. Dit is één van de bevindingen in een onderzoek onder 23.000 werkenden en werkzoekenden in 19 landen, uitgevoerd door Salesforce. De resultaten en conclusies van de internationale studie vormen de basis voor de zogeheten Digital Skills Index van Salesforce 2022.

Volgens Michiel van Vlimmeren, algemeen directeur bij Salesforce Nederland, komt de in het onderzoek gehanteerde berekeningsmethode uit op een index van 24 procent voor Nederland, terwijl de hoogst gemeten index op 33 procent is vastgesteld.  We zijn dus niet de beste leerling in de klas, ook al meent 87 procent van de duizend Nederlandse participanten aan het onderzoek dat zij op zijn minst voorbereid zijn op de digitale vaardigheden waar zij over vijf jaar denken te moeten beschikken. Een kwart daarvan is de mening toegedaan dat ze erg goed zijn voorbereid.

De onderzoeksvragenlijst ging ook meer de diepte in van de digitale competenties. Als het gaat om data science beschouwt 59 procent zichzelf nog als een beginner. In de omgang met kunstmatige intelligentie acht 70 procent van de respondenten zich nog niet bekwaam genoeg. Op meer vlakken geven de ondervraagden aan expertise te kort te komen zoals: coderen en app-ontwikkeling (70 procent), beveiliging en encryptie (69 procent) en datavisualisatie (68 procent).

Lees het volledige artikel op computable.nl