12 juli 2021

Onderwijsban op Google-diensten afgewend

Nederlandse onderwijsinstellingen kunnen aan het begin van het komende schooljaar door gaan met het gebruik van Google-diensten. G Suite for Education, sinds kort Workspace for Education geheten, blijft geschikt voor de onderwijswereld. Een ban is afgewend.

Google heeft namelijk concrete toezeggingen gedaan om alle tekortkomingen weg te nemen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) constateerde. De techgigant gaat acht risico’s rond de dataprotectie verzachten.

Surf (it-dienstverlener voor het hoger onderwijs), inkoopclub Sivon (sectorraden) en SLM Rijk (Strategisch Leveranciersmanagement Rijk) hebben hiertoe een overeenkomst met Google afgesloten. Het bedrijf gaat allerlei technische en organisatorische maatregelen nemen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Google denkt tijdig de hoge risico’s te mitigeren. Bovendien  is afgesproken dat op 21 juli duidelijkheid komt hoe deze afspraken worden verwerkt in contracten. Daarnaast heeft Google zich verplicht het overleg met Surf en Sivon voort te zetten over andere Google-diensten die veel in het onderwijs worden gebruikt. Te denken valt aan het Google Cloud Platform en ChromeOS, het besturingssysteem voor Chromebooks. 

Lees het volledige artikel op computable.nl