28 april 2021

Robot bewijst nut in (speciaal) onderwijs

Sociale robots helpen kinderen in het (speciaal) onderwijs sneller vorderingen te maken. De eerste proeven die onderzoekers van de Universiteit Twente hiermee deden, leidden tot bevredigende resultaten.

Op 30 april promoveren Daniel Davison en Bob Schadenberg op de inzet van robots op basisscholen. Beide onderzoekers deden vergelijkbare studies maar in een verschillende context. Davison liet robots zelfstandig werken op een Montessori-basisschool, terwijl Schadenberg robots inzette als assistent van een leerkracht of therapeut. Dat laatste onderzoek richtte zich op autistische kinderen in het speciaal onderwijs.

In beide gevallen werd de sociale robot Zeno van Hanson Robotics gebruikt die individueel feedback kan geven op taken en leerprocessen. Zeno stimuleert kinderen verder te gaan na het maken van een fout. Normaal raken kinderen snel ontmoedigd als iets niet lukt. Maar Zeno leert hen een positieve mindset aan. Davison vergeleek twee situaties. In de controle-conditie werkten kinderen met een computersysteem op basis van een tablet. In de experimentele vorm was het systeem uitgebreid met een robot.

Lees het volledige artikel op computable.nl