2800 Stap-aanvragen voor ict-opleidingen

Deel

Gekopieerd

In de derde aanvraagperiode voor Stap-budget hebben bijna 37.000 mensen een aanvraag gedaan voor ruim 2.800 verschillende opleidingen, verdeeld over 516 publieke en private opleiders. Van de aanvragers hebben 2.800 er voor gekozen hun budget te besteden aan opleidingen in de informatie- en communicatiesector. Daarmee komt deze sector op plek vijf; koploper is de zorg- en welzijns-sector met 9.500 aanvragen.

Stap (Stimulans Arbeidsmarktpositie) is een subsidieregeling waarbij burgers (met of zonder werk) maximaal duizend euro kunnen besteden aan een individueel leer- en ontwikkeltraject (zolang er budget is). Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) voert deze regeling uit waarbij werkzoekenden subsidie kunnen aanvragen voor het volgen van opleidingen. In 2022 zijn er sinds 1 maart vijf aanvraagtijdvakken (elke twee maanden).

In de derde, achterliggende aanvraagperiode hebben bijna 36.800 mensen een aanvraag gedaan. Daarvan hebben 5.800 een WO-, 12.200 een HBO- en 11.900 een MBO-achtergrond; 9600 aanvragers hebben een lager opleidingsniveau.

In totaal hebben zo’n 115.000 mensen verdeeld over de afgelopen drie periodes een Stap-budget gekregen. Het aantal gekozen opleiders neemt elke ronde toe en is inmiddels verdubbeld. Van 250 in de eerste periode, 420 in de tweede periode naar 520 in de derde periode. Een woordvoerder van het UWV kan echter geen overzicht geven van de it-opleiders die meedoen.

Zo’n 59 procent van de aanvragers geeft aan te willen bijscholen om het huidige werk beter of anders te doen. De andere 41 procent wil zich laten omscholen om ander werk binnen of buiten de sector te kunnen doen.  

Net als in de eerste twee periodes zijn alle leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd onder de aanvragers. De grootste groep valt in de categorie van 30 tot 40 jaar (30 procent) en ongeveer 20 procent is ouder dan 50 jaar. Van de aanvragers is ruim 80 procent werkend: 45 procent heeft een vast contract, 20 procent een tijdelijk contract en 15 procent geeft aan zzp’er te zijn. Verder is 11 procent werkloos/werkzoekend en er zijn nog de restcategorieën Anders en Student.

Mensen uit de sector zorg en welzijn, een van de grootste sectoren in Nederland, zijn goed voor 26 procent van de aanvragen. De zakelijke dienstverlening is goed voor bijna 15 procent van de aanvragen. Bij de informatie- en communicatiesector gaat het om 7,6 procent.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Gerelateerde artikelen