Maak kennis met Booqio: de effectieve tool om leesplezier bij leerlingen te vergroten

Deel

Gekopieerd

Maak kennis met Booqio: de effectieve tool om leesplezier bij leerlingen te vergroten

Wereldwijd rinkelen de alarmbellen bij overheden, scholen, onderwijsprofessionals en ouders. De urgentie is enorm; een kwart van de jongeren is onvoldoende geletterd en het aantal effectieve methodes om het leesgedrag te verbeteren blijft pijnlijk achter. Terwijl we allemaal weten dat lezen belangrijk is voor de ontwikkeling en ontplooiing van jongeren en voor hun persoonlijke groei. Want niet alleen versterkt lezen de empathie en het concentratievermogen; vaardige lezers functioneren beter in de samenleving en vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt.

Ontwikkeld door en voor docenten

Een team van direct betrokkenen, vakgenoten en onderwijsprofessionals heeft de handschoen opgepakt. Ze ontwikkelden Booqio, een interactief platform waarmee docenten in het basis- en middelbaar onderwijs een uiterst effectieve tool in handen hebben om hun leerlingen het plezier in lezen te laten (her)ontdekken. Het is de praktische aanvulling op bestaande onderwijsprogramma’s. Jongeren wisselen hun leeservaringen met elkaar uit en motiveren elkaar via korte vlogs in de Booqio-app. De leerlingen kunnen, door het bekijken van de vlogs van medeleerlingen in de app, inspiratie opdoen voor de keuze van hun volgende boek. Alle boeken waarover gevlogd wordt, komen in de virtuele boekenkast van de klas. De onderwijsinstelling en docent hebben achter de schermen de volledige regie en kunnen de leesvorderingen per leerling nauwgezet volgen en vaardigheden monitoren.

Van individueel naar sociaal

Waar het lezen van boeken nu veelal een individuele activiteit is, wordt het met Booqio een sociale en interactieve activiteit. Het maken van vlogs en het gebruik van de app is voor jongeren een aantrekkelijke bezigheid, en tegelijkertijd ontdekken ze collectief en individueel dat het lezen van boeken geen nare plicht is, maar juist leuk en sociaal. De app heeft tevens een gaming aspect in zich. Klassen kunnen ‘tegen elkaar lezen’ om bovenaan de ranking te komen. Oftewel: hoe meer je klas leest, hoe hoger je eindigt. Het wedstrijdelement zorgt ervoor dat leerlingen extra gemotiveerd en gestimuleerd worden om te lezen én te vloggen. Voor de docent is het een waardevolle tool om lezen boeiend te maken én de perfecte basis voor activerende leesdidactiek in de klas.

Van leesachterstand naar leesplezier

In Nederland wordt Booqio succesvol toegepast in meerdere klassen van scholengemeenschap Yuverta. Carlijn Bekkenutte-de Vetter, docent Nederlands bij het Maerlant in Brielle en mede-ontwikkelaar van de app: “Veel leerlingen kiezen een boek op basis van het lage aantal pagina’s, of het gemak waarmee ze het kunnen lezen. Ze hebben onvoldoende zicht op het boekenaanbod dat past bij hun leeftijd, leesvoorkeuren en leescapaciteit. Leerlingen die op basis van gemak, desinteresse of angst voor hun lage leesvaardigheid een boek kiezen, blijven steken in die negatieve leesspiraal, terwijl meer lezen júist zorgt voor een betere leesvaardigheid.” Met de Booqio-app worden de leerlingen geholpen met het maken van een goede boekenkeuze. “Toen we de app gingen gebruiken, merkten we al snel dat de leerlingen meer plezier kregen in lezen en actiever deelnamen aan de fictielessen. Het draagt bovendien bij aan de continuïteit van het lezen van boeken en het geeft structuur bij de lessen, zowel voor de leerlingen als voor de docent.”

Lezen prikkelt het brein

Booqio is het inspirerende antwoord op de actuele, herkenbare en vooral urgente vraag naar meer leesplezier onder jongeren. Booqio biedt docenten het effectieve instrument waarmee de leerlingen lezen om te leren, én het plezier van leren om te lezen ontdekken.

Meer weten?

Kom tijdens de NOT langs bij de stand van Booqio in hal 1, standnummer 01.SD17.

Jij komt toch zeker ook naar de NOT? Registreer je hier voor gratis toegang.

Gerelateerde artikelen