Hogescholen gaan meer technici bij- en omscholen

Deel

Gekopieerd

Het consortium Digital Industry Boost (DIB) investeert de komende vier jaar zeven miljoen euro in een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met name de bij- en omscholing voor technische beroepen in de regio rond Eindhoven krijgt versterking.

Dit samenwerkingsverband van Fontys Hogeschool, Mikrocentrum, Summa College, Brainport Industries, EdiH-partners (European Digital Innovation Hubs) en provincie Noord-Brabant heeft voor dat bedrag een subsidie van het ministerie van EZK ontvangen.

Het is de bedoeling een impuls te geven aan de maakindustrie in de regio Brainport waar de veranderingen zich in snel tempo voltrekken. Over vier jaar moet een kennis-ecosysteem ontstaan, waarin samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gewoon is. Binnen dat systeem kunnen professionals flexibel en vraaggericht hun kennis ontwikkelen, doordat onderwijsinstellingen samenwerken over hun eigen grenzen heen.

Ella Hueting, directeur Fontys Engineering, constateert dat steeds minder jongeren voor de techniek kiezen. Daardoor gaat het hbo zich meer op om- en bijscholing van werkenden richten. De verschillende onderwijspartners ontwikkelen een doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs via mbo en hbo naar masteropleiding. Door zowel publieke als private opleidingsmogelijkheden aan te bieden, experimenteren de samenwerkingspartners om sneller, flexibeler en vraaggericht te reageren op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Naast de opleidingsmogelijkheden werken studenten samen met bedrijven aan praktijkgerichte innovatieprojecten in hybride leeromgevingen.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Gerelateerde artikelen