OU en UL starten legal tech-programma

Deel

Gekopieerd

De Open Universiteit en de Universiteit Leiden gaan samen een 'legal technologies'-programma aanbieden voor professionals. Daarmee voorzien zij in geavanceerd rechtsinformatica-onderwijs waar de snel digitaliserende samenleving om vraagt. Het gezamenlijke programma is een doorontwikkeling van het Leiden Legal Technologies Program dat door het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden in Den Haag werd aangeboden.

Bijzonder aan het Legal Technologies Program is, volgens de twee universiteiten, het multidisciplinaire karakter. Onderzoekers en professionals met zowel ict, juridische als sociaalwetenschappelijke achtergronden werken samen, wisselen inzichten en ideeën uit en delen kennis over de digitale transitie en legal technologies.  

Binnen het juridische domein bieden de ‘legal technologies’ medewerkers mogelijkheden om hun vak efficiënter en adequater te beoefenen. Denk daarbij aan gespecialiseerde chatbots die conceptprocesstukken schrijven, text mining tools die jurisprudentie en wetgeving analyseren, risicoanalyses op basis van big data, en algoritmes die besluiten nemen of besluitvormingsprocessen ondersteunen.

Tegelijkertijd vragen de groeiende digitale mogelijkheden om juridische kaders. Bovendien kan het gebruik van legal technologies consequenties hebben voor de democratische rechtsstaat. Ict-experts en juridische professionals zullen meer moeten samenwerken en elkaars expertise moeten aanvullen om legal technologies op de juiste manier door te ontwikkelen en op verantwoorde wijze in te zetten in de praktijk, aldus de Open Universiteit en de Universiteit Leiden.

In het legal technologies-onderwijsprogramma leren deelnemers over de (on)mogelijkheden van technologie in hun eigen werkveld. Daarnaast krijgen zij de strategische inzichten mee die nodig zijn om bruggen te bouwen tussen de wereld van legal en tech. Ook onderzoeken zij wat nodig is om de fundamentele waarden te beschermen die met digitalisering en de invoering van legal technologies op het spel staan. Het programma heeft een looptijd van een jaar en bestaat in de basis uit fysieke bijeenkomsten in Den Haag en wordt aangevuld met online onderwijs en zelfstudie.

Lees het volledige artikel op computable.nl

Gerelateerde artikelen